Mieszkania w stolicy – większe możliwości

nowe mieszkania praga warszawa
Napisał: UBM
Na podstawie: UBM
Jeśli współwłaściciele są zgodni w kwestii podziału może to nastąpić na drodze umowy oraz oświadczeń woli, w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Aby wszcząć postępowanie mające na celu zniesienie współwłasności, należy złożyć wniosek o zniesienie współwłasności. Wniosek koniecznie musi zawierać wszystkie niezbędne do procederu dane nieruchomości, współwłaścicieli, uzasadnienie i dowód, czyli rezultat oględzin biegłego, który potwierdza podział, lub nie. Umowa podpisywana jest dwustronnie, przez Inwestora i Wykonawcę. Mogą to być osoby fizyczne, prawne lub nieprawne.

Ponadto warto wyłonić drogą oficjalną majstra, który będzie odpowiedzialny za roboty i bezpieczeństwo na placu budowy. W tym celu kierownik budowy podpisuje oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy. Dokument jest wymagany m.in. by złożyć zawiadomienie o rozpoczęciu budowy lub rozbiórki (zgłoszenie robót budowlanych) , które składa się w urzędzie. Pierwszą ważną rzeczą jest zdecydowanie, czy chcemy sprzedawać na własną rękę, czy też powierzyć to drogim pośrednikom? Jeśli nie mamy czasu zająć się tym samodzielnie wymagana będzie umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości.

Najwłaściwiej będzie, gdy wpiszemy w wyszukiwarce internetowej frazy, które pomogą nam przy podjęciu decyzji i wskażą szczegółowe położenie, np. praga północ nowe mieszkania, lub mieszkania Warszawa Praga. Praga to idealne miejsce dla ludzi kreatywnych, wyrazistych i z głowami pełnymi pomysłów - potrafiących docenić jej urok. Umowa z pośrednikiem musi być bardzo starannie przemyślana. Często pośrednicy zasłaniają się zawartością umowy, gdy klient ma jakieś reklamacje wobec jego działań.

Właśnie dlatego należy wiedzieć, że umowa pośrednictwa to umowa „starannego działania” a nie rezultatu. W związku z tym, zgodnie z prawem, nie każde działanie pośrednika ma prowadzić do umowy pomiędzy kupującym, a sprzedającym. Podpisanie umowy pośrednictwa sprzedaży nieruchomości jest bezpłatne! Zwyczajowo połowę kosztów uiszcza się przy podpisywaniu umowy przedwstępnej (Czytaj więcej: Umowa przedwstępna kupna – sprzedaży), a drugą połowę przy akcie notarialnym. Po nabyciu nieruchomości pora sporządzić kolejny dokument: protokół przekazania mieszkania (Protokół zdawczo-odbiorczy). Zgodnie z prawem lokal przechodzi na własność nabywcy z chwilą podpisania umowy.

Sama czynność przekazania mieszkania oznacza fizyczne oddanie nieruchomości w ręce nabywcy, poprzez oddanie do użytku, czyli przekazanie kluczy. Protokół jest dokumentem sporządzanym przez obie strony umowy jednocześnie. Sprzedawca i Nabywca razem stwierdzają stan: nieruchomości, liczników, rozliczeń i zatwierdzają go własnoręcznymi podpisami. Protokół przekazania mieszkania (Protokół zdawczo-odbiorczy) można sporządzić także dla umowy najmu mieszkania bądź do umowy dzierżawy i dołączyć do w formie załącznika do umowy. Umowa dzierżawy zobowiązuje zobowiązuje się od oddania dzierżawcy przez wydzierżawiającego rzeczy (nieruchomości, ruchomości bądź prawa) do użytku, odnosząc z tego korzyści, przez czas określony, bądź nieokreślony. Umowa najmu nie koniecznie wiąże się z czerpaniem korzyści materialnych. (Oferta na mieszkania praga północ)

Opublikowany przez Administrator w dniu 2014-10-13 05:59:25
Tagi: mieszkania, nieruchomości, placu budowy