Podział nieruchomości - etapy procesu Najważniejsze informacje.

Zmiany na rynku nieruchomości
Napisał: FreeMind
Na podstawie: FreeMind
Z prawnego punktu widzenia, procedura podziału gruntu, jest umocowany w Ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawie o gospodarce nieruchomościami, Prawie geodezyjnym i kartograficznym oraz rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu wykonywania podziałów nieruchomości. Wszystkie wymienione akty prawne tworzą normy, w zakresie których poruszają się podmioty oferujące usługi geodezyjne - obszerne opracowanie. Badania gruntu przeprowadzane są przez geotechnika lub geologa - http://www.geopoint-geodezja.pl/.

Dokumentacja analityczna jest tworzona w oparciu o wiercenia w gruncie, które wykonuje się w miejscach, w których zostaną usytuowane rogi tworzonej budowy. Głębokość odwiertu waha się między trzema a pięcioma metrami. Pobraną glebę ocenia się organoleptyczne, a do odwiertu wpuszcza się sondy, dzięki którym weryfikuje się zagęszczenie każdej głębokości gruntu.

Średnio cenę badania nalicza się od 100 centymetrów głębokości. Typowo, odwierty geologiczne pod budowę domu mieszkalnego, wyceniane są na ok półtora tysiąca złotych. Według Ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość stanowi grunt oraz jego części składowe. Wyjątkiem od tej reguły są lokale będące odrębnym przedmiotem własności.

- agresywność chemiczną wód gruntowych – jeśli poziom wód gruntowych jest wysoki, koniecznym może być sprawdzić doświadczalnie ich ewentualny wpływ na beton i stal; Podział nieruchomości możne zostać przeprowadzony w dwóch trybach postępowania. Pierwszym z nich jest tryb administracyjny, dedykowany dla działek budowlanych i uzależniony od decyzji organu administracji, drugim, tryb podziału gruntów rolniczych i leśnych, w przypadku którego decyzja administracyjna jest zbędna, a podstawą jest dokumentacja podziałowa. Zakres usług geodezyjnych jest obecnie niezwykle obszerny – geodeci wykonywać mogą także liczne usługi takie, jak ochrona prawna nieruchomości, monitoring budowy, czy nawet pomiary basenów, a także różnego rodzaju mapy. sporo firm na obszarze Wrocławia posiada świetnych geodetów , którzy ciągle są dostępni dla swoich klientów.

W nawale wielorakich stron da się odnaleźć co najmniej parę kompetentnych portali zajmujących się geodezją. Należy wpisać w wyszukiwarkę sieciową chociażby hasło geodezja Wrocław , aby znaleźć dużą ofertę różnorodnych firm, które są w stanie pomóc rozwiązać nawet najbardziej skomplikowane sprawy związane z nieruchomościami czy kartografią.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2014-10-15 06:23:16
Tagi: usługi, beton, dokumentacja, grunt, mapy